Dataskyddspolicy

Kinna Tandvård AB:s DATASKYDDSPOLICY

Din integritet är vår högsta prioritet på Kinna Tandvård AB (Kinna Tandvård). Därför har vi utvecklat en dataskyddspolicy som beskriver hur vi använder, delar, samlar in, överför och lagrar din information.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Dataskyddspolicyn har tre syften:

1. Att på ett tydligt sätt förklara för dig som patient hur vi använder den information som du delar med oss.

2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den; samt

3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din personliga integritet.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Kinna Tandvård arbetar med ständig förbättring. Därför används även dina personuppgifter för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (”PDL”) och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel. När du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida.

Personuppgifter vi samlar kan vara:

• Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du föredrar att kommunicera med oss, etc.

• Betalningsinformation – fakturainformation, etc.

• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. (Detta samlas vanligen via så kallade ”cookies” och är något som du indirekt kan komma att ge oss när du besöker Tandklinikens hemsida).

Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter:

• bakgrund till vården,

• anledning till mera betydande åtgärder, och

• väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Kinna Tandvårds elektroniska patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.